Plakaty Reklamowe

Studi Reklamy

Daj się zauważyć!

Plakaty

Daj się zauważyć! Plakaty przyciągają wzrok jak żadna inna forma reklamy. Nie ma takiego produktu ani wydarzenia, którego nie można by promować przy ich pomocy. Mają długą tradycję i często posiadają nie tylko funkcję informacyjną, lecz także wysokie walory estetyczne. Ważne jest zatem, aby druk plakatów wykonała sprawdzona drukarnia internetowa. Podobno im większe plakaty, tym bardziej skuteczne.
Przykładowe wymiary plakatów :  A3 (297x420mm), A2 (420x594mm),  A1 (594x841mm) A0 (841x1189mm), A0+ (914x1189mm) iw iele innych niestandardowych, docinamy do żądanego formatu, drukujemy na matowym papierze jak i błyszczącym.
Co to jest plakat  – rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A3), o charakterze informacyjnym ale czasem również propagandowym służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, umieszczany w witrynach).
Plakat tym różni się od afiszu, że nie jest wykonany ze składu, lecz w całości stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.
O ile typowy afisz, jako druk czysto informacyjny, jest zazwyczaj jedynie rodzajem rzemiosła, to forma plakatu jest również jedną z dziedzin sztuki.

GET STARTED NOW